Storno poplatky

Hotel je oprávnený účtovať následovné storno poplatky v prípade, že klient zruší svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky, telefonicky alebo faxom v nasledovných lehotách:

Klient súhlasí, že v prípade storna menej ako 48 hod. pred príchodom si hotel vyhradzuje právo účtovať 100 % poplatok za ubytovanie.