Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul,  adresa, ČOP, dátum narodenia, miesto narodenia cudzincov, doba ubytovania, štátna príslušnosť cudzincov, účel pobytu cudzincov, číslo pasu cudzincov, číslo víza cudzincov, meno a priezvisko detí cudzincov, údaje o poskytnutom ubytovaní, EČV parkovaného motorového vozidla, údaje o stratách a nálezoch, podpis cudzincov.

 

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe osobitných zákonov najmä Zákon 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, zákon 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov na tieto účely:

  • Vedenie evidencie ubytovaných hostí
  • Vedenie domovej knihy
  • Evidencia parkovacích miest
  • Evidencia strát a nálezov
  • Sťažnosti a reklamácie
  • Knihy prianí a sťažností
  • Vedenie účtovnej evidencie

 

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje sme povinní uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely poskytnutia ubytovacích služieb je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov Vás nemôžeme ubytovať.

 

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Ministerstvo vnútra SR, Policajný zbor SR, Obec Kaluža a iné oprávnené subjekty v zmysle osobitných zákonov.

 

Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene na základe zmluvných pokynov:

  • Poskytovatelia IT služieb
  • Externá účtovná spoločnosť

 

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

 

Akcie

Objavte čaro Slovenska a prežite svoju letnú dovolenku na brehu Zemplínskej šíravy v príjemnom prostredí hotela Glamour****.Svadby

about us

Oslávte svoj veľký deň v príjemnom prostredí hotela Glamour****. Čaká na vás tím profesionálov, ktorý je pripravený splniť každú vašu túžbu.

Tipy na výlet

location

Okolie hotela je ako stvorené na kúpanie sa vo vodnej nádrži Zemplínska Šírava, návštevu okolitých hradov, turistických destinácií ako Sninský kameň a Vihorlatské jazero, či hudobných a kultúrnych festivalov.